Perfect Udder

Dairytop is de specialist voor het fokken van kalveren op melkveebedrijven.

Door onze jarenlange werkzaamheden op het gebied van kalveropfok hebben we veel ervaring opgedaan met voeren, stalsystemen en kalvermanagement, zodat we onze klanten kunnen helpen bij het grootbrengen van kalveren met hands-on advies. Door ons dagelijkse werk op boerderijen, realiseerden we ons dat een hoogwaardig systeem voor biestbeheer en pasteurisatie vele problemen bij het fokken van kalveren kan minimaliseren.

Met Perfect Udder hebben we een systeem gevonden dat aan al uw eisen voldoet en onze wensen voor u verenigt. Dairytop is uw leverancier voor het uit de VS geïmporteerde Perfect Udder-systeem. Dit prestigieuze, door de Amerikaanse dierenarts Dr. Rick Dumm uitgevonden systeem, staat voor buitengewone functionaliteit en kwaliteit.

Het Perfect Udder-systeem combineert alle functies die samen de “perfecte uier” vormen: steriliteit, correcte temperatuur en uitstekende bereikbaarheid voor het kalf.

Naast de natuurlijke eigenschappen wordt toegevoegd dat de pasteurisatie, een pathogenenverspreiding van bijvoorbeeld E. coli, Mycoplasma spp., Paratuberculosis u.v.m. van de koe tot het kalf zal voorkomen.