ALFAFER 20% PRO INJ 100ML.

njectie ter voorkoming van bloedarmoede door ijzergebrek bij kalveren.

Dosering: kalveren 2-4 ml., toe te dienen d.m.v. een intramusculaire of subcutane injectie.
Wachttijd: geen

12.50