Dual Digital Refraktometer

Digitale Refraktometer voor het meten van de biestkwaliteit gemeten in Brix-waarden

415.00