Retourneren

Als blijkt dat een artikel niet aan de verwachtingen voldoet bestaat de mogelijkheid om dit artikel retour te sturen. Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van Perfect Udder® NL/Dairytop zijn niet toegestaan. De kosten van een retourzending zijn voor rekening van afnemer, behalve in geval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van Perfect Udder® NL/Dairytop.

Retourzendingen zijn voor risico van de afnemer. Dit houdt in dat Perfect Udder® NL/Dairytop niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen.

Om de garantie te kunnen geven dat je een kwalitatief hoogwaardig product ontvangt, zijn we genoodzaakt onderstaande retourvoorwaarden te stellen:

· Retouraanvragen kunnen alleen in behandeling genomen worden als de retouraanvraag binnen 10 werkdagen na levering van de producten bij ons gemeld is.

· Diergeneesmiddelen en/of (aanvullende) diervoeders kunnen niet geretourneerd worden.

· De goederen dienen onbeschadigd, ongeopend, ongebruikt en compleet te zijn. Tevens dienen de producten in de originele verpakking te zitten en mogen de producten niet in de stal geweest zijn.

· De goederen dienen in originele staat omgepakt te worden in een (om)doos.

· De goederen dienen opgeslagen te zijn conform de opslagcondities op het etiket.

· Creditnota’s voor retourgoederen zullen worden toegekend na ontvangst van de goederen en Perfect Udder® NL/Dairytop behoudt het recht goederen te weigeren, indien zij vermoedt dat niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

· Indien producten retour ontvangen worden die niet voldoen aan de hier vermelde eisen dan behoudt Perfect Udder® NL/Dairytop zich het recht voor om eventuele kosten in rekening te brengen aan de afnemer.